Jump to Navigation

Психологически и духовен център "СъБуден"

"СъБуден"


Услуги: Психологическо консултиране, Хипнотерапия, Оnline консултиране, Работа в групи, Трансгенерационна психология, Детска психология, Медитации, Регресии, Астрология

 

Психолог: Албена Ангелова 0899 957016
психологическо консултиране, детска психология, трансгенерационна психология

Психолог: Станислава Михова 0898 790341
психологическо консулгиране на деца и възрастни, хипноза и хипнотерапия, позитивна терапия, медитации, регресии