Jump to Navigation

Индивидуална регресия

Регресията е феномен - връщане в миналото. Дали си спомняш нещо, което се е случило преди 2-3 години, възстановяваш спомен от детството си или си спомняш минал живот - всичко това е форма на регресия. Tова изживяване е само един от методите, които може да се използва за достигане до предишните ви животи.

С това пътуване във времето може да разкрием корените на актуални за настоящия ви живот тревожни ситуации, стил на поведение, механизми, които вече не ни служат и даже ни пречат, дълбоко забравени спомени отключили някаква наша тревога или симптом и да ги преодолеем в хода на нашите срещи. Често се случва човек да си припомни важни уроци от миналото, които са актуални за сегашния му живот. Регресивната хипноза помага на човек да разбере и призванието си в настоящето. 

 

Много често хората се питат дали това не е плод на въображението им или наистина се е случило. Мога да кажа, че всичко, което изниква в съзнанието ни е препрадка от нашето подсъзнание и е важно. Щом е дошъл момента да излезе наяве, значи има какво да ни каже.