Jump to Navigation

Матрьошки

„Поколенията са като матрьошки. В склонността към насилие на майка ми се съдържаше насилието на дядо ми, а в него (така подозирам, но не зная подробности) прозираше друга зловеща история – черна и изпълнена с потайна енергия. История подир история, всяка избледняваща с времето.“

Ланс Мороу , "Сърцето"

Обвиненията стават безсмислени, след като се проумее, че семейните проблеми се коренят далеч назад в по-старите поколения. „Осъзнаването на този факт веднага разсейва всяка наклонност да разглеждаме родителя като злодей“, пише Джон Боулби – британският психиатър, който със своите трудове хвърли научна светлина за значителната важност на привързаността в бебешка и детска възраст. Тогава кого да обвиняваме?

 

Ако можем да видим как стресът се предава на всяко следващо поколение, по-лесно ще разберем защо толкова много от описаните случаи в предходните глави засягат семейства, при които една и съща болест засяга различни генерации, или хора от едно и също поколение, страдащи от всевъзможни и привидно нямащи нищо общо помежду си заболявания.