Jump to Navigation

Потребностите на децата

  • Да бъдат обичани, независимо от това какви са. Да бъдат галени, обгрижвани от майката и бащата. Да им се отделя време , да се общува невербално и вербално – в зависимост от възрастта на детето.
  • Децата изискват търпение, търпение и пак търпение. Някой от тях бързо усвояват знанията и уменията за справяне, но други имат по-забавен ход-това не означава, че са по-лоши и следва да бъдат отхвърляни. Родителите проявяват своята обич като изтърпят и понесат за определеното време "капризите" – всъщност потребностите на своето дете.
  • Децата изискват разбиране, внимание, контакт. Те имат готовност да общуват с родителите си, искат да им вярват, да им се доверят, но старите родителски модели на авторитарно родителство възпрепятстват добрите взаимоотношения-тогава юношите и девойките търсят разбиране и подкрепа другаде, изместват проблема.

В различните културни общности де ценят различни качества на личността. За източните народи от по-голямо значение е контактът, търпението, времето, обичта. Семействата са свързани, обвързани в здрави родови връзки. Децата се отглеждат и възпитават с много любов, сред много хора, лесно се приспособяват. От значение са добрите човешки взаимоотношения, учтивостта и почитта към възрастните.